ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συστήματα Ποιότητας Η εφαρμογή του HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points – Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι απαίτηση της νομοθεσίας. Το HACCP απαιτεί μια ενδελεχή μελέτη αξιολόγησης των κινδύνων που ελοχεύουν σε όλα τα στάδια...

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ασφάλεια τροφίμων Δεσμευόμαστε για την διεξαγωγή ποιοτικών αναλύσεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, ελέγχοντας την ασφάλεια σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων από τη γεωργική παραγωγή έως την...

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έλεγχος Ετικετών Η επισήμανση τροφίμων είναι το πιο άμεσο μέσο επικοινωνίας σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν απευθείας με έναν πελάτη. Παρέχει στον πελάτη βασικές πληροφορίες για το προϊόν, πληροφορίες θρεπτικών στοιχείων και ασφαλείας. Οι αρχές έχουν θεσπίσει...