ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έλεγχος Ετικετών Η επισήμανση τροφίμων είναι το πιο άμεσο μέσο επικοινωνίας σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν απευθείας με έναν πελάτη. Παρέχει στον πελάτη βασικές πληροφορίες για το προϊόν, πληροφορίες θρεπτικών στοιχείων και ασφαλείας. Οι αρχές έχουν θεσπίσει...