ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ2

Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ LIFE FOODPRINT Μειώνοντας το αποτύπωμα του άνθρακα (CF) στη Βιομηχανία Τροφίμων http://www.foodprint.gr ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LIFE+ FOODPRINT (LIFE 13 ENV-GR-000958) The main objective of the LIFE FOODPRINT project is to identify,...