ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαπίστευση κατα ISO/IEC 17025 Η διαπιστευμένη μας κατάσταση σημαίνει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και οι αναλυτικές μέθοδοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις ενός διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ποιότητας για τα...