ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο ασφάλειας τροφίμων που προσφέρει υψηλής ποιότητας χημικές, μικροβιολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων. Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται από...

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ασφάλεια τροφίμων Δεσμευόμαστε για την διεξαγωγή ποιοτικών αναλύσεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, ελέγχοντας την ασφάλεια σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων από τη γεωργική παραγωγή έως την...