ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο ασφάλειας τροφίμων που προσφέρει υψηλής ποιότητας χημικές, μικροβιολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων. Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται από...