Απόκτηση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων έρευνας

Το τμήμα Ερευνητικών Έργων παρέχει ενημέρωση και συμβουλές για όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές προκηρύξεις του ΕΣΠΑ και του H2020. Με εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργασίες με σημαντικούς Ερευνητικούς Φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε στην αναζήτηση συνεργατών για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης και να σας υποστηρίξουμε σε θέματα καινοτομίας όσο και μεταφοράς τεχνολογίας. Αποστολή μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών εταιρειών και Ερευνητικών φορέων και η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, της ερευνητικής συνεργασίας καθώς και της διεθνούς δικτύωσης.

Τρέχοντα έργα
Logo ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ
BIOALGAFOOD Παραγωγή βιοδραστικών πολυσακχαριτών υψηλής προστιθέμενης αξίας από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών και αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων 969.966,18 € ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Α’ ΚΥΚΛΟΣ
TasteSTEVIA Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης. 1.000.000,00 € ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Α’ ΚΥΚΛΟΣ
Repair3D Recycling and Repurposing of Plastic Waste for Advanced 3D Printing Applications 5.998.832,50 € Horizon 2020
ΕΛΑΙΟΝ Μελέτη και αξιοποίηση του ελαιολάδου ως πρότυπης πρώτης ύλης για ειδικές χρήσεις σε βρεφικές τροφές 250.000,00 € RIS3 “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ”
ProbiYo Ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων εμπλουτισμένων με προβιοτικές καλλιέργειες ενσωματωμένες σε πρεβιοτικές μήτρες 550.000,00 € Διμερής Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
WASTE2PLASTICS Ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή εμπορικά εκμεταλλεύσιμων μικροβιακών βιοπλαστικών από βιομηχανικά απόβλητα 492.650,00 € Διμερής Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
MULTIPLE Multimodal spectral sensors and orchestrated deep models for integrated process optimisation 7.384.827,75 € Horizon 2020
SAFFI Safe Food for Infants in China and the EU 6.752.835,25 € Horizon 2020
DiTECT DIgital TEChnologies as an enabler for a conTinuous transformation of food safety system 4.098.672,50 € Horizon 2020
FOODSENSE Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες 999.159,20 € ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ
MilkSafe Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος 999.545,00 € ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ
OMEGA-3 NUTRICARE Έρευνα και ανάπτυξη αντιφλεγμονωδών λειτουργικών τροφίμων, υψηλής διατροφικής αξίας, εμπλουτισμένων με ω-3 λιπαρά οξέα, αξιοποιώντας παραπροϊόντα της Ελληνικής αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 999.133,98 € ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ
Ολοκληρωμένα έργα
ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ
LIFE+ FOODPRINT Development of an integrated strategy for reducing the carbon footprint in the food industry sector. 1.874.864,00 € EU
11SYN_2_1528 Efficacy of novel analytical techniques to predict the quality and safety of newly developed perishable food products 1.600.000,00 € ΓΓΕΤ
12CHN156 Design and development of low GI foods based on sweetening compounds isolated from Stevia rebaudiana cultivated in China and enriched with vitamins A and D 520.000,00 € ΓΓΕΤ
11SYN_2_741 Exploitation of the plant Stevia Rebaudiana in Greece for the production of high added-value products, with applications in the food industry 1.980.000,00 € ΓΓΕΤ
SYN 09 Development of novel bioprocesses towards exploiting Food Industry’s Residues  for Biofuel Production 317.500,00 € ΓΓΕΤ
PAVE Development and biological evaluation of a new biofunctional food (crystal gel) with Sideritis Euboea (Mountain Tea) and fructo-oligosacharites (FOS), to be consumed by adults (25+) 416.250,00 € ΓΓΕΤ
EUREKA Planning and Development of new biofunctional foodstuff for adults (age over 40) based on existing plant extracts of the global market 539.869,00 € ΓΓΕΤ
EPAN Intercompany System for Customer Support 1.084.287 € ΓΓΕΤ
EPAN Planning and Development of new biofunctional foodstuff and dietary supplements, which are based on Mediterranean diet and biodiversity of the Greek flora 1.455.040 € ΓΓΕΤ
EPAN Study of the quality levels of Greek Traditional foodstuff and industrialisation of their production 1.679.630 € ΓΓΕΤ
EPAN Development of a complete and novel system for quality management and for safety as well as for achieving traceability through the use of computer science technology 1.621.330 € ΓΓΕΤ
EUREKA Optimising the quality of Baby Foods, through the development and application of specific control methods 352.178 € ΓΓΕΤ
PAVE 00 Planning, development and production of instant preparations based on cereals and plants used in traditional-Mediterranean nutrition 138.256.000 Δρχ. ΓΓΕΤ
EPE PROGRAM – METRO 2.3 Saving Energy in YIOTIS Production Facilities 43 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
EPV Health and Safety 26.4 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
PAVE 99 Research and Development of a “healthy” chocolate type of product through the application of living microorganisms Bifidobacterium 78,94 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
NUTRITION 98 Development of traditional type bakery products, “breadsticks”, with traditional raw materials of high nutritional value 100 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
PAVE 97 Research and Development of a “sponge cake” type of product with long life cycle to be used in confectionery products 41,7 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
RETEX III Study of the Planning of a Cost Management System using the Activity Based Costing method 9,50 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
SYN 96 Development of a Sausage Roll type of product with long life cycle through the application of Modified Atmosphere Technology 35,5 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
PEPER 95 Novel aggregation procedure towards producing a highly soluble granular cocoa product 12 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
RETEX II Planning – Development of a Total Quality Control System with IT support 10 εκατ. Δρχ. FP
RETEX I Equipment for dealing with industrial waste and scrap 20 εκατ. Δρχ. FP
LIFE 1994 Promoting the application of 1836/93 regulation in the Greek Industrial Sector: Pilot Scale application and activities towards publishing relevant information 140.000 ECU ΥΠΕΧΩΔΕ
PAVE 1994 Industrial Planning of a Baby Foods Production Line of high yield and optimum quality 29,6 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
PAVE 1994 Development and evaluation of a method determining aflatoxins in nuts, aiming to its implementation in the context of Quality Control 30,6 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
PAVE 1992 Development of a rapid method towards determining water soluble vitamins simultaneously in enriched foodstuff in order to be used in the context of Quality Control 30 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ
STRIDE 1991-1993 Nutritional Policy: Towards developing Research Facilities and Providing Services 200.000 ΕCU ΓΓΕΤ
PAVE 1990 Planning and Monitoring the Reliability of a product with long life cycle 24,3 εκατ. Δρχ. ΓΓΕΤ