Έλεγχος Ετικετών

Η επισήμανση τροφίμων είναι το πιο άμεσο μέσο επικοινωνίας σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν απευθείας με έναν πελάτη. Παρέχει στον πελάτη βασικές πληροφορίες για το προϊόν, πληροφορίες θρεπτικών στοιχείων και ασφαλείας. Οι αρχές έχουν θεσπίσει κανονισμούς για την επισήμανση των τροφίμων. Εάν δεν τηρήσετε αυτά τα πρότυπα ή παρέχετε παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις σε οποιαδήποτε από τις ετικέτες των τροφίμων σας, ενδέχεται να αφήσετε σε κίνδυνο τη φήμη της επιχείρησής σας. Οι καταναλωτές βασίζονται στις ετικέτες των προϊόντων για να κάνουν ενημερωμένες επιλογές τροφίμων. Με ένα εσφαλμένα επισημασμένο προϊόν, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα υγείας για έναν πελάτη, όπως οι αλλεργίες. Ως αποτέλεσμα, η επισήμανσή σας για τη διατροφή των τροφίμων πρέπει να είναι ιδιαίτερα ακριβής και να υπόκειται σε τακτικό έλεγχο της επισήμανσης των τροφίμων.

Αξιολογούμε και αναθεωρούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις επισήμανσης των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών, των δηλώσεων αλλεργιογόνων, των στοιχείων διατροφής, της χώρας προέλευσης και άλλων υποχρεωτικών απαιτήσεων. Η διεξαγωγή λεπτομερούς και ακριβούς ελέγχου της επισήμανσης τροφίμων και η διασφάλιση ότι οι ετικέτες συσκευασίας τροφίμων πληρούν τα παγκόσμια και τοπικά ρυθμιστικά πρότυπα είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή σας.

Μελέτες Διατηρησιμότητας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των προϊόντων για την εκτίμηση ή/και επιβεβαίωση της διάρκειας ζωής τους. Οι μελέτες διατηρησιμότητας διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων σας, μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα στην εταιρεία σας και το πιο σημαντικό, σας επιτρέπουν να δημιουργείτε προϊόντα που θα ξεπερνούν τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Επιταχυνόμενες μελέτες διατηρησιμότητας

Οι βιομηχανίες τροφίμων απαιτούν σχετικά για των προϊόντων τους.
Όταν η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος είναι μεγάλη δημιουργείται η ανάγκη από την βιομηχανία τροφίμων να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καθορισμό της διάρκειας ζωής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με τις επιταχυνόμενες μελέτες διατηρησιμότητας δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της σταθερότητας των προϊόντων, με βάση δεδομένα που λαμβάνονται σε σημαντικά μικρότερη περίοδο από την πραγματική διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πραγματοποιείται με την αποθήκευση του προϊόντος υπό ελεγχόμενες συνθήκες που αυξάνουν το ρυθμό αλλοίωσης που εμφανίζεται στο προϊόν υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων

Σε προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής υπάρχει η ανάγκη επέκτασης της ειδικά όταν προορίζεται για εξαγωγές. Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης παρέχει την δυνατότητα παραμετροποίησης των προϊόντων με δοκιμές σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα ή σε διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης ακόμα και παρεμβάσεις στις συνταγές σας.

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Προσφέρουμε πλήρεις συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τις τάσεις της αγοράς.

  • Δημιουργία διατροφικού πίνακα με βάση τις προδιαγραφές των πρώτων υλών, εργαστηριακές αναλύσεις, μελέτη ανταγωνισμού σε διεθνείς βάσεις δεδομένων. Οι πληροφορίες θρεπτικών συστατικών που προέρχονται από προδιαγραφές είτε βιβλιογραφικά είναι πολύ πρακτικές κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων σχεδιασμού του προϊόντος. Ο εργαστηριακός έλεγχος μειώνει τον κίνδυνο επισήμανσης και παρέχει απτή παρακολούθηση της ποιότητας καθώς και εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.
  • Μελέτες διατηρησιμότητας για την αξιολόγηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων.
  • Δημιουργία κειμένων ετικέτας εναρμονισμένα στην εκάστοτε νομοθεσία.
  • Σχεδιασμό προιόντων υψηλής διατροφικής αξίας

Εξαγωγές

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης προσφέρει συμβουλευτικά πακέτα σχετικά με τις ανάγκες εξαγωγής βάσει των κανονισμών της εκάστοτε χώρας. Ειδικευόμαστε στις εξαγωγές στην Κίνα σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία και τις διαδικασίες εκτελωνισμού που ορίζονται για τη διαχείριση του χώρου ελέγχου των εισαγωγών και εξαγωγών βασικών προϊόντων.