Επιστημονικά Πεδία

Ασφάλεια Τροφίμων

Δεσμευόμαστε για την διεξαγωγή αξιόπιστων αναλύσεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, ελέγχοντας την ασφάλεια σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων από τη γεωργική παραγωγή έως την κατανάλωση. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ασφάλεια και την ποιότητα.

 

 • Μικροβιολογικούς κινδύνους
 • Επιμολυντές
 • Φυτοφάρμακα
 • Αλλεργιογόνα
 • Βιολογικούς κινδύνους
 • Υλικά σε επαφή με τρόφιμα – Μετανάστευση
 • Νοθεία τροφίμων
 • Πρόσθετα τροφίμων

Έρευνα & Ανάπτυξη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες εξαγωγών με βάση τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.

 • Έλεγχος ετικετών
 • Μελέτες διατηρησιμότητας
 • Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
 • Εξαγωγές

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Συμβουλευτικών υπηρεσιών σας κρατάει ενήμερους για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Αναλαμβάνει ολοκληρωτικά την προετοιμασία, ανάπτυξη, εφαρμογή, συντήρηση και παρακολούθηση των συστημάτων στην επιχείρηση σας καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού. Επίσης παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις μεταβάσεις στις νέες εκδόσεις των προτύπων.

Ερευνητικά Έργα

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από κατηρτισμένους επιστήμονες, παρέχει ενημέρωση και συμβουλές για όλες τις τρέχουσες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ και του H2020. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε στην αναζήτηση ερευνητικών συνεργατών για την υποβολή πρότασης και να σας υποστηρίξουμε τόσο σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και διεθνούς δικτύωσης.

Διατροφή & Υγεία

Εδώ, στο Ινστιτούτο Διατροφής και Υγείας, οδηγούμαστε από ένα μόνο στόχο. να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε οι καταναλωτές να τρώνε και να ζουν καλύτερα. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων βασίζεται σε ολοκληρωμένες κλινικές μελέτες και από υψηλής ποιότητας αξιολόγηση δεδομένων. Προσπαθούμε να οικοδομήσουμε παραγωγικές σχέσεις και να έχουμε θετικό αντίκτυπο σε όλους τους πελάτες μας.