Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφόρος Κηφισού 128, 12131, Αθήνα
e-mail: info@hric.gr
Τηλ.: +30 217 7770120

HELLENIC RESEARCH & INNOVATION CENTRE

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας των εργαστηρίων μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 επιχειρούμε να αξιολογήσουμε το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας. Στη συνεχή αυτή προσπάθειά μας για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας, αλλά και της ετήσιας αποτίμησης της συνολικής αποτελεσματικότητάς μας προς εσάς, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα συντελέσει σημαντικά στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη επεξεργασία των δεδομένων και στην λήψη ορθότερων αποφάσεων.

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων, για τη συνεργασία σας.