Εγκαταστάσεις

Τα εργαστήρια έχουν έκταση 1305 m2 όπου στεγάζονται τα εργαστήρια αναλυτικής χημείας, μικροβιολογίας και μοριακής βιολογίας, τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, το τμήμα Διατροφής και Υγείας καθώς και αίθουσα συνεδριάσεων/σεμιναρίων.

Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Αίθουσα Συνεδριάσεων