Διαπίστευση κατα ISO/IEC 17025

Η διαπιστευμένη μας κατάσταση σημαίνει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και οι αναλυτικές μέθοδοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις ενός διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ποιότητας για τα εργαστήρια δοκιμών στον κλάδο των Τροφίμων. Σημαίνει επίσης ότι ο πελάτης μας μπορεί να αναμένει υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου. Η πιστοποίηση ISO / IEC 17025 απαιτεί την τήρηση των πολιτικών ποιότητας, των διαδικασιών και των λεπτομερών οδηγιών εργασίας που απαιτούνται για την εξασφάλιση ορθών τεχνικών και διαχειριστικών πρακτικών λειτουργίας στα εργαστήριά μας. Το πλήρες πεδίο εφαρμογής και το πιστοποιητικό διαπίστευσης μπορούν να προβληθούν στον ιστότοπο της υπηρεσίας του Εθνικου Συστήματος Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. – Αριθμός πιστοποιητικού 1111.

Διεργαστηριακές δοκιμές

Η συμμετοχή σε προγράμματα δοκιμών επάρκειας αποτελεί απαίτηση της διαπίστευσης ISO / IEC 17025 και χρησιμεύει ως εξωτερικό ποιοτικό μέτρο εργαστηριακής ακρίβειας. Το εργαστήριο συμμετέχει σε πολυάριθμα προγράμματα ελέγχου της επάρκειας όπως αυτά των, FERA, LGC, BIPEA, DRRR, DLA, USDA, SCHEMA κ.α.