ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο ασφάλειας τροφίμων που προσφέρει υψηλής ποιότητας χημικές, μικροβιολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων. Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται από έμπειρους επιστήμονες με διδακτορικές σπουδές και επιστημονικές δημοσιεύσεις που εργάζονται με σύγχρονα, εξελιγμένα αναλυτικά όργανα…

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η διαπιστευμένη μας κατάσταση σημαίνει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και οι αναλυτικές μέθοδοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις ενός διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ποιότητας για τα εργαστήρια δοκιμών στον κλάδο των Τροφίμων…