ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διατροφική επισήμανση Η επισήμανση τροφίμων είναι το πιο άμεσο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών και της βιομηχανίας τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει κανόνες επισήμανσης, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την πλήρη και αξιόπιστη...

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ασφάλεια τροφίμων Δεσμευόμαστε για την διεξαγωγή ποιοτικών αναλύσεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, ελέγχοντας την ασφάλεια σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων από τη γεωργική παραγωγή έως την...