ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Βιολογικοί κίνδυνοι (GMOs) Τα τελευταία χρόνια, η μοριακή βιολογική έρευνα εισήγαγε νέες πληροφορίες στο γονιδίωμα των φυτών. Ο νέος κανονισμός για τα τρόφιμα απαιτεί να δηλώνονται τρόφιμα που περιέχουν πρώτες ύλες από τέτοια φυτά. Ως εκ τούτου, η βιομηχανία τροφίμων...