ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διατροφική επισήμανση Η επισήμανση τροφίμων είναι το πιο άμεσο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών και της βιομηχανίας τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει κανόνες επισήμανσης, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την πλήρη και αξιόπιστη...