ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η ασφάλεια των τροφίμων ως βασική προτεραιότητα του Ινστιτούτου Εταιρικό προφίλ Hellenic Research & Innovation Centre Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο ασφάλειας τροφίμων που προσφέρει υψηλής ποιότητας χημικές,...