ΕΠΙΜΟΛΥΝΤΕΣ

Χημικοί επιμολυντές στην τροφική αλυσίδα Τα τρόφιμα μπορούν να μολυνθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων. Η μόλυνση μπορεί να συμβεί από πρώτες ύλες που απαντώνται στη φύση, μπορεί να προκληθεί από μεθόδους καλλιέργειας είτε σε βιομηχανική κλίμακα είτε από...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Στο εργαστήριο ενόργανης ανάλυσης διεκπεραιώνονται χημικές αναλύσεις με χρήση αναλυτικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, φασματογράφους, χρωματογράφους υψηλής διακριτικής ικανότητας εξειδικευμένα για έλεγχο τροφίμων. Ο εργαστηριακός...