ΕΠΙΜΟΛΥΝΤΕΣ

Χημικοί επιμολυντές στην τροφική αλυσίδα Τα τρόφιμα μπορούν να μολυνθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων. Η μόλυνση μπορεί να συμβεί από πρώτες ύλες που απαντώνται στη φύση, μπορεί να προκληθεί από μεθόδους καλλιέργειας είτε σε βιομηχανική κλίμακα είτε από...