Νοθεία τροφίμων

Η νοθεία των τροφίμων μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία. Στην Κίνα η μελαμίνη χρησιμοποιήθηκε για να δώσει την εντύπωση ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα ήταν υψηλά σε πρωτεΐνες. Λόγω αυτής της μόλυνσης, πολλά βρέφη που τρέφονται με αυτά τα νοθευμένα προϊόντα παρουσίασαν έντονα προβλήματα υγείας. Ως συνέπεια της κρίσης της μελαμίνης του 2008, ισχύουν ειδικοί κανονισμοί σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων που περιέχουν πρωτεΐνες για εμπορεύματα καταγωγής ή εισαγωγής από την Κίνα. Ομοίως, οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) από το 2012 έδειξαν ότι στην Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία και τη Σλοβακία σημειώθηκαν σοβαρές δηλητηριάσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις μοιραίες, μετά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών που είχαν μολυνθεί με μεθανόλη.
Η εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των τροφίμων σε όλα τα επίπεδα εμπορίας αποτελεί συνεπώς σημαντικό νομοθετικό μέσο για την προστασία των καταναλωτών. Οι διαδικασίες ανιχνευσιμότητας βασίζονται συνήθως σε συστήματα τεκμηρίωσης που χρησιμοποιούνται από εταιρείες που επιτρέπουν την αναγνώριση παρτίδων. Ωστόσο, ο έλεγχος των τροφίμων απαιτεί επίσης διαδικασίες που επιτρέπουν την επαλήθευση των δηλώσεων και των προδιαγραφών – δοκιμές αυθεντικότητας – με βάση τη χημική ανάλυση των τροφίμων.
Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, το HRIC χρησιμοποιεί μεθοδολογίες ρουτίνας και καινοτόμες αναλυτικές στρατηγικές.