Επιστημονικά πεδία
Ασφάλεια Τροφίμων

Μικροβιολογία, Επιμολυντές, Μετανάστευση ουσιών από συσκευασίες, Νοθεία τροφίμων, Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, Φυτοφάρμακα, Μυκοτοξίνες, Αλλεργιογόνα, Βαρέα μέταλλα, Πρόσθετα τροφίμων

Έρευνα & Ανάπτυξη

Καινοτομία & Ανάπτυξη νέων προϊόντων, Θρεπτική αξία τροφίμων, Διατροφική επισήμανση, Νομοθεσία

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες εξαγωγών με βάση τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας

Ο ρόλος του HRIC

Ικανοποίηση πελατών με ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα

Προστασία της δημόσιας υγείας και των αναγκών του καταναλωτή σε σχέση με τα τρόφιμα

Εξασφάλιση της εφαρμογής και τήρησης των νομοθετικών απαιτήσεων

Έλεγχος διατροφικής επισήμανσης

Βασικοί Στόχοι

Παροχή εργαστηριακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Διαρκής ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων για ακριβή αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα

Ανάπτυξη συστημάτων με στόχο την επιτάχυνση της ανίχνευσης αναδυόμενων χημικών ή μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα

Υποστήριξη και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

Στρατηγικές συνεργασίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τεχνολογική πλατφόρμα «Food For Life»

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας «Δημόκριτος»
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Συνεργαζόμενες εταιρείες

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.