Φυτοφάρμακα

Τα φυτοφάρμακα είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση των παρασίτων. Χρησιμοποιούνται στη γεωργική καλλιέργεια ή μετά τη συγκομιδή, μεταξύ άλλων, ως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα ή μυκητοκτόνα για την προστασία των καλλιεργειών και των συγκομισμένων υλικών από παράσιτα, ζιζάνια και μυκητιάσεις και από την αποσύνθεση γενικά.
Σε πρόσφατες μελέτες βρέθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων.

Παιδικά προϊόντα
Ο αριθμός των δειγμάτων παιδικής τροφής με μετρήσιμα υπολείμματα ήταν χαμηλός: στο 91,8% των δειγμάτων δεν βρέθηκαν μετρήσιμα υπολείμματα. Υπολείμματα όμως βρέθηκαν σε 8,2% των δειγμάτων. Για 135 δείγματα (7,5%), η συγκέντρωση χημικών καταλοίπων υπερέβη την προκαθορισμένη μέγιστη τιμή για παιδικές τροφές, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε υπολείμματα που προέρχονται από άλλες πηγές εκτός από τα παρασιτοκτόνα όπως ο χαλκός, τα απολυμαντικά, τα λιπάσματα και τα πρόσθετα ζωοτροφών.

Βιολογικά προϊόντα
Υπολείμματα φυτοφαρμάκων ανιχνεύθηκαν στο 12,4% των δειγμάτων βιολογικών προϊόντων (595 από τα 4.792 δείγματα που αναλύθηκαν) αλλά όλα ήταν εντός των νόμιμων ορίων. Έτσι, το ποσοστό των οργανικών προϊόντων με ανιχνεύσιμα υπολείμματα κάτω από το μέγιστο επίπεδο ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τα συμβατικά παραγόμενα προϊόντα (45,3%). Το νόμιμο όριο ξεπεράστηκε σε 57 δείγματα (1,2%).

Ζωικά προϊόντα
Η πλειονότητα των δειγμάτων ζωικών προϊόντων (84,7%, ή 7.751 από 9.152 δείγματα ζωικών προϊόντων που αναλύθηκαν) ήταν απαλλαγμένα από μετρήσιμα υπολείμματα. Οι ουσίες που εντοπίστηκαν συχνότερα ήταν οι μόνιμοι περιβαλλοντικοί ρύποι ή οι ενώσεις που προέρχονταν από άλλες πηγές εκτός από τη χρήση φυτοφαρμάκων.