Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Η ομάδα μας εξειδικεύεται στην ανίχνευση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών, όπως βακτήρια και μύκητες σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων τα οποία περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, επεξεργασμένα τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμα και επιφανειακά νερά..

Το Μικροβιολογικό εργαστήριο έχοντας εμπειρία αρκετών δεκαετιών και στελεχωμένο με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, έχει προ πολλού ξεπεράσει την εποχή της κλασικής μικροβιολογίας και χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. To όφελος από τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού είναι κυρίως η ταχύτητα εκτέλεσης των αναλύσεων, σημαντική παράμετρος στην έκδοση αποτελεσμάτων. Όλες οι μέθοδοι ανάλυσης βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους (ISO&AFNOR) και επιβεβαιώνονται με διεθνή διεργαστηρικές δοκιμές, όπου επανειλημμένα το εργαστήριο έχει έρθει πρώτο σε ακρίβεια μετρήσεων. Σε ότι αφορά στα αναλυόμενα υλικά την πρώτη θέση διεκδικούν τα βρεφικά γάλατα, οι βρεφικές τροφές, γαλακτοκομικά, και άλλα προς κατανάλωση προϊόντα, εκχυλίσματα φυτών, πόσιμα και επιφανειακά ύδατα. Έλεγχος πραγματοποιείται όχι μόνο σε αυτό καθαυτό το προϊόν, αλλά και στο περιβάλλον παραγωγής, στα πλαίσια του ελέγχου των ορθών τεχνικών παραγωγής (δειγματοληψίες αέρα, περιβαλλοντικών ρύπων). Η τρέχουσα μέση απόδοση του εργαστηρίου είναι 400-500 αναλύσεις/εβδομάδα, με δυναμική μεγαλύτερη των 2.000 αναλύσεων/εβδομάδα.

Υλικά και προϊόντα προς έλεγχο

 • Κρέας & ψάρια
 • Γαλακτοκομικά
 • Γάλα και γάλα σε σκόνη
 • Σιτηρά, ρύζι και άλευρα
 • Εκχυλίσματα φυτών
 • Πόσιμα και επιφανειακά ύδατα
 • Αναψυκτικά
 • Έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα
Μικροοργανισμοί
 • Bacillus cereus info
 • Clostridium perfringens info
 • Αναερόβια θειοαναγωγικά βακτήρια info
 • Εντεροβακτηριοειδή info
 • Escherichia coli info
 • Listeria monocytogenes info
 • Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας info
 • Salmonella spp. info
 • Σταφυλόκκοκοι θετικοί στην Κοαγκουλάση info
 • Ολικά κολοβακτηρίδια info
 • Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) info
 • Μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια info
 • Ζύμες και Μύκητες info