Εγκαταστάσεις

Τα εργαστήρια του Ινστιτούτου έχουν έκταση 1305 m2, τα οποία περιλαμβάνουν τρία βασικά τμήματα, το αναλυτικό εργαστήριο χημείας, το μικροβιολογικό εργαστήριο, τμήμα R&D καθώς και αίθουσα συνεδριάσεων/σεμιναρίων.

Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Αίθουσα Συνεδριάσεων