Ασφάλεια τροφίμων

Δεσμευόμαστε για την διεξαγωγή ποιοτικών αναλύσεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, ελέγχοντας την ασφάλεια σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων από τη γεωργική παραγωγή έως την κατανάλωση. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ασφάλεια και την ποιότητα.

Αξιολόγηση κινδύνων και ποιοτικός έλεγχος σε:

Μικροβιολογικούς κινδύνους

Επιμολυντές

Φυτοφάρμακα

Βιολογικούς κινδύνους

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα – Μετανάστευση

Νοθεία τροφίμων

Συστατικά & Πρόσθετα τροφίμων